Dưới đây là chia sẻ của bác Phạm Văn Vy ở Phú Thọ, người đã vượt qua cửa tử của căn bệnh ung thư gan