Chứng nhận giáo sư nghiên cứu ung thư, đại học Arkansas

Bằng tiến sĩ y học thiên nhiên liệu pháp tại đại học National University of Health Sciences

Bằng tiến sĩ hóa học dược liệu của đại học San Francisco